จริยธรรม.คอม

You are here: Home
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

จริยธรรม.คอม

Apr23

"พิธีอัญเชิญพระธรรมเจดีย์อายุกว่า 2,000 ปี สู่ประเทศอาเซียน" ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 ณ ประเท

00    "พิธีอัญเชิญพระธรรมเจดีย์อายุกว่า 2,000 ปี สู่ประเทศอาเซียน" ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 ณ ประเทศบรูไน

        พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, เจ้าคณะภาค 10, เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้มอบหมายให้พระพิพัฒนวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) เป็นหัวหน้าในการปฏิบัติศาสนกิจแทน พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ไทย ในการอัญเชิญพระธรรมเจดีย์ (คัมภีร์โบราณ อายุกว่า 2,000 ปี) ไปจัดแสดงแก่ประชาชนชาวพุทธในประเทศบรูไน

Read more...
 
Apr23

"เย็นหิมะในรอยธรรม"

13010774_1075120085863009_1716793865546823033_n    พระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้าน ซึ่งกำลังแทรกเข้ามาทุกรูปแบบ พระพุทธศาสนาอาจจะล้มครืนลงวันใดก็ได้แต่พระก็ยังเหมือนปลาอยู่ในน้ำเย็น จึงตายใจว่า พระพุทธศาสนาตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองในเมืองไทย เลยไม่รู้สึกถึงความล่มสลาย ซึ่งกำลังใกล้เข้ามา ให้มองไปข้างหน้าอีก ๕๐ ปี

Read more...
 
Apr23

ประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้าบ้านปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

   02ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสาน นิยมจัดกันอย่างเรียบง่าย แต่มากไปด้วยความอบอุ่น โดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า "บุญเดือนห้า" หรือ "ตรุษสงกรานต์" 
โดยจะมีพิธีการทำบุญตักบาตร ทำบุญสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้ใหญ่ ด้วยการนำเอาน้ำอบ น้ำหอมไปสรงพระพุทธรูป สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์อันเป็นเคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน

Read more...
 
Apr23

ค่ายธรรมะด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่ มรภ.เลย

00    ค่ายธรรมะด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ที่ มรภ.เลย   โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
ในสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ทำให้การทำงานเผยแผ่ของพระสงฆ์มีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ซึ่งก็จะต้องปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับวัยและทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

Read more...
 
Apr16

วัดสระเกศฯ เจริญพระพุทธมนต์ "มหาสมัยสูตร"รับพรปีใหม่ไทย

05    คณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร นำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พร้อมคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ ครบ ๒๐๓ ปี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “มหาสมัยสูตร” รับพรปีใหม่ไทย ใน วันศุกร์ ที่ ๑๕ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

Read more...
 
Apr12

โอวาสเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วันสงกรานต์

12961235_1068442879864063_7847058186784603796_o    วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว เป็นวันแสดงกตัญญูกตเวที ต่อท่านผู้มีพระคุณ ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้น้อมใจระลึกถึงท่านผู้เป็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิด แม้ไม่มีญาณสูงส่ง สามารถที่จะกำหนดเองได้ ตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาจนกระทั่งคลอดออกมา ยังไม่รู้เดียงสา มารดาประคบประหงม ให้ความอบอุ่น ร่วมกับบิดา พยายามนึกย้อนหลังให้เห็น เหมือนมารดาบิดาได้ให้ความอบอุ่น 

Read more...
 
Apr12

เจษฎาเทคนิคมิวเซียม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

00    ในโอกาสวันสูงอายุแห่งชาติและเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม สำหรับคณะผู้สูงอายุขึ้น โดยการนำรสบัสโบราณจากต่างประเทศ รับ – ส่ง และนำเที่ยว เข้าวัดทำบุญ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Read more...
 
Apr12

สามเณรวัดกุศลสมาคม สัมพันธวงศ์ ทัศนะศึกษาวัดสระเกศฯ

00   วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐- ๑๗.๐๐น.พระครูศัพทสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศได้ต้อนรับ สามเณรบวชภาคฤดูร้อน วัดกุศลสมาคร สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖๑ รูป รวมทั้ง พระอาจารย์ สามเณรพี่เลี้ยง และครูโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย ที่ได้มาทัศนศึกษาที่วัดสระเกศ

Read more...
 
Apr12

สามเณรวัดวังใหม่ ทัศนะศึกษา วัดสระเกศฯ

00   วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์วัดวังใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำโดยพระอธิการสุธี ธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวังใหม่ ได้นำคณะสามเณรโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าทัศนะศึกษาเพื่อเรียนรู้สถานที่สำคัญๆ ภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่งคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Read more...
 
Apr12

อรหันต์ซัมเมอร์ นักสู้ฤดูร้อนวัดทองนพคุณ ๗ เมษายน ๕๙

12974518_1065465806828437_3516065340669820572_n    "จบแล้ว จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ของชีวิต โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
..........................

Read more...
 
Apr12

ทัศนะศึกษา วัดสระเกศฯ

00    วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบียล ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษา ณ.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยได้รับความเมตตาจากคณะพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่งคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Read more...
 
Apr12

ตัวแทนนักเรียน ร.ร.วัดสระเกศฯกราบลาพระพรหมสิทธิ ไปศึกษาที่ประเทศเบลเยี่ยม

00    วันอังคาร ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ นำโดยนายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้านมัสการกราบลาและขอพร พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ(ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในโอกาสนำนักเรียนศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศเบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Read more...
 
Apr12

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วางศิลาฤกษ์วัดสุวรรณภูมิฯ

00    วันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5 เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็ม วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙

Read more...
 
Apr12

โรงเรียนวัดสระเกศฯจัดงานสถาปนาโรงเรียน ๑๑๘ ปี

00    เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๑๘ ปี นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๑๘ ปีในครั้งนี้ มีการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา แสดงมุทิตาคารวะครูอาวุโส และตัวแทนชุมชน ๑๔ ชุมชนรอบโรงเรียนวัดสระเกศ

Read more...
 
Apr01

วัดศรีมงคลจัด อุปสมบท ภาคฤดูร้อน

12670735_10204236750959058_6985650292854062569_n    วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 08.09 น. พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค 10, เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมตตาให้ พระครูปริยัติคณานุกิจ รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก ในนามตัวแทนของท่านเจ้าคุณพระวิโรจน์รัตโนบล เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก และ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม, และกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับผ้าไตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ โครงการบรรพชา-อุปสมบท และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบท จำนวน 1,062 รูป/คน ณ วัดศรีมงคล ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 38

Jariyatam Channal

Latest Comment

พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระอง
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบา
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคค
Popular Vote
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
แถลงการณ์ Jariyatam Short Film ครั้งที่
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตร
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
ถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหา กษัตริย์ก็
พระพุทธชินราช รุ่นมหาจักรพรรดิ
เสียดายพลาดโอกาสเพิ่งเปิดเจอเว็บ ไม่รู้ว

Online Users

0 users and 132 guests online

ดาวน์โหลด