• Register
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

จริยธรรม.คอม

You are here: Home
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

จริยธรรม.คอม

Jul22

“พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

10403827_661340237280663_7515171248775987613_o“พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก” 
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  รุ่น ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ประเทศอินเดีย  โครงการนี้มีสโลแกนน่าฟังว่า “ย้อนยุค ปลูกอุดมการณ์  ดูงานพระอริยสงฆ์ สานตรงต่อพระพุทธปณิธาน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เริ่มต้นโดยเจ้าคุณอาจารย์พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ)

Read more...
 
Jul22

คณะสงฆ์ภาค 10 ประชุมเจ้าอาวาสกว่า 6,000 วัด

10497881_726933997348288_6022357861815045424_oคณะสงฆ์ภาค 10 ประชุมเจ้าอาวาสกว่า 6,000 วัด ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 รุกงานการศึกษา และวิปัสสนา

เมื่อเร็วๆนี้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้เป็นประธานประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และรักษาการแทนเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์  10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร กว่า 6,000 รูป

Read more...
 
Jul10

วัดสระเกศฯผนึกพลังชาวพุทธ ผุดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก

tipitaka3ในฐานะที่ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติ และมีคัมภีร์ที่สำคัญ ซึ่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระไตรปิฎกมีจำนวนถึง 84,000พระธรรมขันธ์  พระไตรปิฎกจึงเป็นเสมือนกุญแจที่พุทธศาสนิกชน จะเปิดประตูเข้าสู่หัวใจแห่งหลักธรรมคำสั่งสอนได้ตามอุปนิสัย และสติปัญญาของแต่ละบุคคล

Read more...
 
Jul03

วัดสระเกศปั้นพระรุ่นใหม่ใฝ่ไอทีเป็นวิทยากรสอนธรรม

 IMG_2784เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ร่วมกับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามได้อบรมผู้เข้าอบรมภาคแรก "วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม" ที่ค่ายอารยาภิวัทธน์ สหปฏิบัติ จ.สุพรรณบุรี 
Read more...
 
Jul01

แสวงหาธรรม ระหว่างทาง

Kittimeteeพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ว่า "ในเมื่อนิพพานก็มีอยู่ ทางไปนิพพานก็มีอยู่ เราผู้ชักชวนก็มีอยู่ แต่ก็สาวกของเราอันเราโอวาทสั่งสอนอยู่อย่างนี้ บางพวกเพียงส่วนน้อย สำเร็จนิพพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วน บางพวกก็ไม่สำเร็จ ในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้ ตถาคตเป็นแต่ ผู้บอกหนทาง"

Read more...
 
Jun26

ค่ายธรรมะกับเยาวชน ยาขมเป็นขนมสุขภาพใจ

17การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการให้มี ความเหมาะสม อย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยวิถีที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ทั้งภาคแนวคิดและการ ปฏิบัติ 

Read more...
 
Jun06

ข่าวดี ขยายเวลาสมัคร ประกวดภาพวาด ,รูปถ่าย และเรียงความ

Poster_001ขยายระยะเวลาสมัคร - 30 มิถุนายน นี้

คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก, วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนเยาวชน ประกวดภาพวาด,รูปถ่าย และเรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557


ชิงโล่ประทานจากวัดและทุนการศึกษา
รวมมูลค่า 320,000 บาท

Download : ใบสมัคร

Read more...
 
Jun01

เพลงความลับ ความรัก

Dim lights Embed Embed this video on your site

 
Jun01

สมณะสัมมนา : พัฒนาวิชาและจรณะพระวิทยากร

DSC_8377

ปัจจุบันพระวิทยากร  มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเข้าใจพระพุทธศาสนา  แก่เยาวชนประชาชน   แม้ปัจจุบันพระสงฆ์จะมีจำนวนน้อย  แต่ก็มีพระหนุ่มเณรน้อยจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจ   ทำหน้าที่เป็นพุทธทายาท  ประกาศพระศาสนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของผู้สืบทอดพระศาสนาให้ดำรงคงอยู่ต่อไป

Read more...
 
Jun01

หมายเหตุ แห่งมรดกธรรม

Kittimetee

การได้อ่านมหาปรินิพพานสูตรในพระสุตตันตปิฎก ดูจะไม่ต่างจากการอ่านพินัยกรรมที่พระพุทธองค์ทรงมอบเป็นมรดกธรรมไว้ให้แก่พุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
มี 2 เรื่องที่ต้องใส่ใจ คือ

Read more...
 
May24

พระพรหมสิทธิ เยือนนครรัฐวาติกัน อิตาลี่

10303956_10152511523333755_703120502346806485_nพระเดชพระคุณพรหมสิทธิ ในฐานะที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในนามมหาเถรสมาคม (มส.)พร้อมคณะสงฆ์ไทย เดินทางเยือนนครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้เข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำคริสตจักร เพื่อสร้างศาสนสัมพันธ์ด้านสันติภาพของ 2 ศาสนา ตลอดจนหารือด้านการร่วมมือทางศาสนา  

Read more...
 
May17

Jariyatam Music Cover สานฝัน สู่บันไดการเป็นนักร้อง

poster-1Jariyatam Music Cover สานฝัน สู่บันไดการเป็นนักร้อง

Jariyatam Music ขอเชิญน้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ ร่วมส่ง Cover วิดีโอขับร้อง ในบทเพลงบัวบานกลางหิมะ หรือแสงแห่งดาว ซึ่งขับร้องโดยศิลปิน วงโฮป แฟมิลี่ และบทเพลงแม่จ๋า หรือคนมหัศจรรย์ ขับร้องโดยน้องมิ้น วทันยา โสเกษ จากจริยธรรม มิวสิค เพื่อบูชาพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และส่งเสริมให้เยาวชนร้องเพลงคุณธรรม จริยธรรมฯ

Read more...
 
May09

ประกวดภาพวาด ,รูปถ่าย และเรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557

Poster_001คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก, วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด

ขอเชิญชวนเยาวชน ประกวดภาพวาด
,รูปถ่าย และเรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557

ชิงโล่ประทานจากวัดและทุนการศึกษา
รวมมูลค่า 320,000 บาท

Download : ใบสมัคร

Read more...
 
Mar01

แจกพระไตรปิฎก งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว

CoverSomdejPhrabuddayajayaraวันเสาร์สบายๆวันนี้ผมขอเล่าถึงงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ผมเคารพนับถือสักวันนะครับ

พิธีจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 11.00 น. จะมีการถวาย ภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร 500 รูป เวลา 14.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคมก็เช่นเดียวกัน

Read more...
 
Mar01

สักนิดเรื่อง ระเบียบวินัย /หน้าต่างศาสนา

kittimetee01หลังจากหนาวอยู่หลายวันช่วงต้นปี หนาวขนาดที่หลายเสียงบ่นกันว่า "นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่หนาวที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่จำความได้" เลยให้คิดต่อว่าแล้วเมื่อถึงฤดูร้อนจะร้อนขนาดไหน 

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 40

Online Users

0 users and 212 guests online