จริยธรรม.คอม

You are here: หน้าแรก ข่าว
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

News

แจกพระไตรปิฎก งานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว

CoverSomdejPhrabuddayajayaraวันเสาร์สบายๆวันนี้ผมขอเล่าถึงงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ผมเคารพนับถือสักวันนะครับ

พิธีจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม เวลา 11.00 น. จะมีการถวาย ภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร 500 รูป เวลา 14.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคมก็เช่นเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 

กำหนดการ พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์

(1 vote)

1654976_661109907264031_1227901453_o

อ่านเพิ่มเติม...
   

สวดมนต์ข้ามปี สามัคคีรับปีใหม่ 2557

(1 vote)

ประวัติพิธีสวดมนต์ข้ามปี  

happy-new-year2_637_254
โดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร
การสวดมนต์ข้ามปีหรือสวดมนต์ปีใหม่ อนุวัติตามประเพณีนิยมการสวดมนต์ขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่เดิม ที่เรียกว่า “สงกรานต์” โดยก่อนสิ้นปี พระสงฆ์จะได้รับอาราธนาให้ไปเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้น ก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ “บทชัยมงคลคาถา” ออกอากาศไปทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมา เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ได้นำคณะสงฆ์วัดสระเกศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ เพื่อให้สอดคล้องกับพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยอนุวัติตามพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ ๓ เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิม

การสวดมนต์ข้ามปี จึงถือได้ว่าเริ่มจัดขึ้นที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ เป็นต้นแบบการสวดมนต์ข้ามปีจนเป็นที่นิยมแพร่หลาย ในเวลาต่อมา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้กรุงเทพมหานครขอยกเลิกการจัดงาน แม้เช่นนั้น คณะสงฆ์วัดสระเกศก็ยังคงดำเนินการจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีตามที่กำหนดไว้ และ ต่อมา คณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่งดงาม ควรแก่การส่งเสริม ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดสวดมนต์ข้ามปี ส่วนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดสระเกศ ภูเขาทอง กรุงเทพมหานคร  ภาคเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคอีสาน มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ ภาคใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้วัดเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดนั้น ๆ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำนวยการ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดสวดมนต์ข้ามปี

การฟังการเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ ที่จุดเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เสมือนความเจริญรุ่งเรืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และพระบรมสารีริกธาตุบนองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญยิ่ง ของชาวไทยที่นับถืพระพุทธศาสนา จะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

ติดตาม และข้อมูลอัพเดทล่าสุด....ที่นี่

รายชื่อวัด สถานที่จัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี สามัคคีรับปีใหม่ 2557" 
แหล่งข้อมูลที่ได้รับยืนยันข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด รวมถึงเขตปกครองคณะสงฆ์

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)

Satamavaraพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)พระราชทานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในวันที่ 25-26 พ.ย. นี้ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

          ในการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100วัน) พระราชทานเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช       เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556

อ่านเพิ่มเติม...
 

กำหนดการ พิธีห่มผ้าแดง องค์พระเจดีย์บรมบรรพต 10 พ.ย.56

(2 votes)
O4835503-66กำหนดการ
“งานย้อนยุคห่มผ้าแดง องค์พระเจดีย์บรมบรรพต”เนื่องในงานเทศกาลประจำปี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
ณ บรมบรรพต ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556  (วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12)
อ่านเพิ่มเติม...
 

ในหลวง พระราชทาน​ "โกศมณฑป" เลื่อนชั้นเกียรติยศ ถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์

(4 votes)

IMG_2018พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนชั้นเกียรติยศ ถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  จากโกศย่อมุมไม้สิบสอง เป็นโกศมณฑป นับเป็นเกียรติยศสูงสุดที่พระราชทานแก่พระราชาคณะชั้นสมเด็จ

อ่านเพิ่มเติม...
 

พระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก (เพิ่มเติมใหม่ 1ก.ย.56)

(2 votes)

1174560_582433221798367_1178949776_nประวัติ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสโณ) : พระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก

ภายหลังสิ้นยุคพระธรรมทูตทั้ง ๙ สาย ของพระเจ้าอโศกมหาราช  พระพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแรงลงทุกขณะ  แล้วค่อยๆ เลือนหายจากโลกไปทีละสาย  แม้ประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของพระพุทธศาสนาในยุคนั้น ก็ถึงกาลล่มสลายลง  จนเหลือที่มั่นสุดท้ายในแผ่นดินสุวรรณภูมิ  อันเป็นผลงานการวางรากฐานของพระธรรมทูตต่างประเทศสายที่ ๘ โดยมีพระโสณะและพระอุตตระเป็นหัวหน้าคณะ

อ่านเพิ่มเติม...
 

รำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว) ผู้เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลก

รำลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว) ผู้เปิดวิสัยทัศน์ธรรมสู่วิสัยทัศน์โลก

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นหนึ่งในพระมหาเถระผู้มุ่งมั่นที่จะเห็นพระพุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทย และแผ่ไพศาลไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก จากวันที่สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค เพราะความรักที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างเปี่ยมล้น เมื่อก้าวขึ้นสู่การบริหารคณะสงฆ์ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง แม้พระเถระผู้ใหญ่ในสมัยนั้นต้องการให้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองในภาคกลาง แต่เจ้าประคุณสมเด็จฯ กลับเลือกที่จะไปเป็นผู้ปกครองทางภาคที่กันดารและเดินทางไปยากที่สุด คือ ภาคอีสาน เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากจะพัฒนาประเทศชาติและพระศาสนาจะต้องพัฒนาจากภาคที่มีประชากรมากที่สุดก่อน โดยเน้นที่การให้การศึกษา จากวันนั้นเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ เพื่องานพระศาสนาอย่างต่อเนื่อง ออกไปเยี่ยมพระสงฆ์ในทุกวัดที่อยู่ในการปกครอง ศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ และสภาพการเป็นอยู่ เพื่อแนะนำการจัดระบบการศึกษา 

ในส่วนงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ออกเดินทางไปต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เพื่อหาแนวทางที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ พ.ศ.2515 สมเด็จพระพุฒาจารย์รับนิมนต์จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้ไปสังเกตการณ์การศึกษาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้เห็นหนทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และในโอกาสต่อมาได้เริ่มวางรากฐานพระพุทธศาสนาในอเมริกา โดยอาศัยสมาคมชาวไทยต่างๆ เช่น สมาคมชาวไทยอีสาน สมาคมชาวไทยเหนือ และสมาคมชาวไทยทักษิณ ตลอดจนนักศึกษาในอเมริกา หาวิธีการที่จะสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกาให้ได้ หลังการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในอเมริกาบรรลุผลสำเร็จ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เปลี่ยนเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสังเกตการณ์พระศาสนาในยุโรป สำหรับทางยุโรป โดยเฉพาะประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นดินแดนที่ไม่น่าจะมีพระสงฆ์สามารถไปสร้างวัดไทยได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเหน็บหนาว ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี 

สมเด็จฯ ได้ยึดเอาประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกและเป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบสแกนดิเนเวีย โดยมีความเชื่อมั่นว่าแม้สภาพภูมิอากาศประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจะหนาวเกือบตลอดทั้งปี แต่สภาพจิตใจของคนในแถบนี้กลับอ่อนโยน จึงเกิดความเชื่อมั่นว่าพระพุทธศาสนาน่าจะเจริญได้ในสแกนดิเนเวีย จึงชักธงธรรมจักรขึ้นเหนือหน้าต่างคอนโดฯ ที่พัก เป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธศาสนาเริ่มหยั่งรากฝังลึกลงบนดินแดนแห่งนี้แล้ว ทำให้วัดไทยเกิดขึ้นอีกมากมายในเวลา ต่อมา เช่น วัดไทยเนเธอร์แลนด์ วัดพุทธาราม กรุงสตอกโฮล์ม วัดพุทธาราม เฟรดิก้า ประเทศสวีเดน วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ วัดไทยเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก วัดไทยฟินแลนด์ กรุงเฮลซิงกิ วัดไทยในเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นต้นการสร้างวัดไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านยุโรป พระสงฆ์ได้ใช้เงินไทยน้อยมาก โดยใช้เงินประเทศนั้นเพื่อสร้างวัดประเทศนั้น ซึ่งเป็นการให้ฝรั่งสร้างวัดพระพุทธศาสนาให้ฝรั่งเอง เพราะเจ้าของผู้สร้างจะได้เกิดความรักความผูกพันในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมา จะทำให้วัดไทยมีความมั่นคง ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี เจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงวางเป็นแนวทางการสร้างวัดสำหรับพระธรรมทูตไว้ว่า"พระสงฆ์ไปปฏิบัติงานประเทศใดต้องใช้เงินของประเทศนั้นสร้างวัด เพราะถ้าจะเอาเงินไทยไปสร้างวัดในต่างประเทศเราจะต้องเอาเงินบาทออกนอกประเทศเท่าไรจึงจะสร้างวัดได้วัดหนึ่ง ค่าเงินบาทกับเงินต่างประเทศแตกต่างกันมาก พระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องเก่งและมีความอดทนสูง"อาจกล่าวได้ว่า ความสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลก เกิดจากการวางรากฐานที่สำคัญของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นเหตุให้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตได้ยึดเป็นแนวทางอันเดียวกัน เป็นที่มาแห่งความสำเร็จของงานพระศาสนาในต่างประเทศดังนี้แล้ว สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จึงถือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีคุณูปการต่อคณะสงฆ์ไทยและพระพุทธศาสนา แม้จะละสังขารจากไปแล้วก็ตาม

 

แสตมป์ที่ระลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์

somdaj-prabuddha-1เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์
วัดสระเกศร่วมมือไปรษณีย์ไทย จัดทำแสตมป์ “พระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก 2471-2556” ที่ระลึกสมเด็จเกี่ยวมรณภาพ จัดทำ 1 ล้านชุด รายได้ส่วนหนึ่งสมทบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สมเด็จเกี่ยวได้ริเริ่มไว้

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 46

สมาชิกออนไลน์

0 users and 223 guests online