จริยธรรม.คอม

You are here: หน้าแรก ข่าว
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

News

“การเขียนบทความทางวิชาการ” คณะพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล รุ่นที่๖

 10259146_835376889836202_6707242941536148337_o๒๔ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะพระธรรมทูตได้เข้ารับฟังการบรรยายและอบรมเรื่อง การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ตอนที่๕ และตอนที่ ๖ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร., พระมหาวีรพันธ์ ชุติปญฺโญ และพระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโปเนื้อหาสาระโดยสรุปในช่วงเช้าได้ดังนี้พระมหา ดร. ขวัญชัย กิตฺติเมธี ได้เปิดหัวข้อในวันนี้ด้วยเรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ”

อ่านเพิ่มเติม...
 

“การเขียน คือ การจัดระบบความคิดที่ดี” คณะพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล รุ่นที่๖

 1979387_834692846571273_3910457625687627272_o๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะพระธรรมทูตรุ่นที่๖ เข้ารับฟังบรรยายเรื่อง การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๓ และตอนที่ ๔ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร., พระมหาวีรพันธ์ ชุติปญฺโญ และพระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
สรุปเนื้อหาการบรรยายในตอนที่ ๓ ช่วงเช้าพระมหาวีรพันธ์ ชุติปญฺโญ เป็นผู้เกริ่นนำเปิดการบรรยายวันนี้ว่า “การเขียน คือ การจัดระบบความคิดที่ดี”

อ่านเพิ่มเติม...
 

“งานเขียนสามารถพลิกโลกได้” คณะพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล รุ่นที่๖

10559811_834042283302996_2102381337436423144_n  ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะพระธรรมทูตรุ่นที่๖ 
 การบรรยาย เรื่อง “การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ภาคที่ ๑ และภาคที่๒” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร., พระมหาวีรพันธ์ ชุติปญฺโญ และพระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เนื้อหาสาระโดยสรุป ภาคที่๑ ช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองของแต่ละท่าน หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่เนื้อหาด้วยการปลุกจิตวิญญาณนักเขียนให้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในโครงการฯ โดยวาทะว่า “งานเขียนสามารถพลิกโลกได้”

อ่านเพิ่มเติม...
 

“พุทธพลิกใจ ไทยพลิกโลก” ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล

10403827_661340237280663_7515171248775987613_o“พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก” 
โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  รุ่น ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ประเทศอินเดีย  โครงการนี้มีสโลแกนน่าฟังว่า “ย้อนยุค ปลูกอุดมการณ์  ดูงานพระอริยสงฆ์ สานตรงต่อพระพุทธปณิธาน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เริ่มต้นโดยเจ้าคุณอาจารย์พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์  วีรยุทฺโธ)

อ่านเพิ่มเติม...
 

คณะสงฆ์ภาค 10 ประชุมเจ้าอาวาสกว่า 6,000 วัด

10497881_726933997348288_6022357861815045424_oคณะสงฆ์ภาค 10 ประชุมเจ้าอาวาสกว่า 6,000 วัด ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 รุกงานการศึกษา และวิปัสสนา

เมื่อเร็วๆนี้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้เป็นประธานประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และรักษาการแทนเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์  10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร กว่า 6,000 รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัดสระเกศฯผนึกพลังชาวพุทธ ผุดโครงการสาธยายพระไตรปิฎก

วัดสระเกศฯผนึกพลังชาวพุทธ ผุดโครงการสาธยายพระไตรปิฎกต่อเนื่องทั้งปี

tipitaka3ในฐานะที่ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติ และมีคัมภีร์ที่สำคัญ ซึ่งรวบรวมหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระไตรปิฎกมีจำนวนถึง 84,000พระธรรมขันธ์  พระไตรปิฎกจึงเป็นเสมือนกุญแจที่พุทธศาสนิกชน จะเปิดประตูเข้าสู่หัวใจแห่งหลักธรรมคำสั่งสอนได้ตามอุปนิสัย และสติปัญญาของแต่ละบุคคล

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัดสระเกศปั้นพระรุ่นใหม่ใฝ่ไอทีเป็นวิทยากรสอนธรรม

 IMG_2784เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ร่วมกับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามได้อบรมผู้เข้าอบรมภาคแรก "วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม" ที่ค่ายอารยาภิวัทธน์ สหปฏิบัติ จ.สุพรรณบุรี 
อ่านเพิ่มเติม...
 

ค่ายธรรมะกับเยาวชน ยาขมเป็นขนมสุขภาพใจ

(1 vote)

17การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการให้มี ความเหมาะสม อย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยวิถีที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ทั้งภาคแนวคิดและการ ปฏิบัติ 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ข่าวดี ขยายเวลาสมัคร ประกวดภาพวาด ,รูปถ่าย และเรียงความ

Poster_001ขยายระยะเวลาสมัคร - 30 มิถุนายน นี้

คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก, วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนเยาวชน ประกวดภาพวาด,รูปถ่าย และเรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557


ชิงโล่ประทานจากวัดและทุนการศึกษา
รวมมูลค่า 320,000 บาท

Download : ใบสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...
 

ความลับ ความรัก

 
หน้า 1 จาก 47

สมาชิกออนไลน์

0 users and 201 guests online