จริยธรรม.คอม

You are here: หน้าแรก การบวช
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

การบวช

การบรรพชา และ การอุปสมบท

(15 votes)
           การบรรพชา และ  การอุปสมบท (แบบเดิม)
 

                 เนื่องจากการบรรพชาอุปสมบทที่ใช้ในประเทศไทยสมัยปัจจุบันมีใช้อยู่   ๒   แบบ   คือ    แบบอุกาสะ    และแบบเอสาหัง การบวชแบบ "อุกาสะ"  และ"เอสาหัง" นั้น ไม่ได้เป็นชื่อพิธีบวช  และไม่มีความหมายพิเศษเฉพาะ  เป็นแต่เพียงคำเรียกตามคำขึ้นต้นของคำขอบวชเท่านั้น  เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และมีความแตกต่างระหว่างคำขอบวชทั้ง ๒ วิธี 

คำว่า "อุกาสะ"  แปลว่า ขอโอกาส  และ  "เอสาหัง"  แปลว่า ข้าพเจ้านั้น

                หากจะแยกกันออกให้ชัดเจน เฉพาะในประเทศไทย การอุปสมบทแบบอุกาสะใช้ในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เป็นการอุปสมบทแบบเดิมที่ท่านใช้มาแต่โบราณ  ที่คณะสงฆ์รับสืบทอดกันมาจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนการอุปสมบทแบบเอสาหังใช้ในคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นแบบที่คิดขึ้นใช้ใหม่ โดยการประยุกต์มาจากแบบอุกาสะเพื่อย่อขั้นตอนให้สั้นเข้า  มีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ โดยยึดรูปแบบมาจากพระพม่ารามัญ การอุปสมบทแบบเอสาหังมีที่แปลกจากแบบเดิมบางส่วน     

ในที่นี้จะขอแนะนำขั้นตอนการบวชแบบอุกาสะ  เพื่อจะได้ทราบที่มาของการบวชแบบเดิมที่มีมาแต่โบราณไว้เป็นหลัก  หากเข้าใจการบวชแบบอุกาสะ  ก็จะทำความเข้าใจการบวชแบบเอสาหังได้ง่าย    เนื่องจากการบวชในประเทศไทยแม้จะมี ๒ แบบ แต่ก็ยึดหลักการบวชตามพุทธบัญญัติทุกประการ ต่างแต่ข้อปลีกย่อยบางอย่างเท่านั้น

ขั้นตอนการบวชแบบเอสาหัง  จะนำมาแสดงเฉพาะบทขานนาคเท่านั้น

                       อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการ บรรพชา และ อุปสมบททั้ง ๒ แบบ

 

                        แบบ อุกาสะ

 

                        แบบ เอสาหัง

 

                       Palichanting (บทขานนาคภาษาอังกฤษ หน้า 59 (Ordination) -  หน้า 72)

 

 

ที่มาจากหนังสือ ลูกผู้ชายต้องบวช ผู้แต่ง ญาณวชิระ

 

คอมเมนต์ล่าสุด

พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระอง
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบา
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคค
Popular Vote
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
แถลงการณ์ Jariyatam Short Film ครั้งที่
http://www.famouslouisvuitton.com/damier